Botox

Övrig Info:

Botox

Är du en lämplig kandidat för en botoxbehandling?

Den bäst lämpade kandidaten för en botoxbehandling är en man eller kvinna med ansiktsrynkor orsakade av anspänning i den underliggande ansiktsmuskulaturen.
Botox är särskilt effektivt för behandling av de vertikala rynkor mellan ögonbrynen som uppkommer när man rynkar pannan (bekymmersrynkor/glabellarynkor), rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar) samt de horisontella rynkor som uppkommer när man veckar pannan.
Botox fungerar inte för behandling av rynkor eller linjer som orsakas av att huden i ansiktet förlorat volym, elasticitet, blivit slapp eller till följ av exponering för sol. Dessa tillstånd behandlas istället med andra metoder.
Du bör inte använda Botox om du är överkänslig mot botulismtoxin, lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna. Botox skall inte användas under graviditet och bör heller inte användas under amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället skall behandlingen avvaktas tills denna läkt ut.
Så här går en behandling med Botox till

En botoxbehandling är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter.
Med hjälp av en micro-nål injiceras små mängder Botox i de områden som skall behandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett.
Bedövning är inte (om inte patienten önskar det) nödvändigt och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet.
Observera att resultatet av en botoxbehandling är beroende av att exakt rätt mängd av det aktiva ämnet injiceras på exakt rätt plats. Den underliggande ansiktsmuskulaturen är en komplicerad anatomisk karta vilket ställer stora krav på den behandlande läkarens kompetens och erfarenhet av att rynkbehandlingar med produkten. Var därför noga med att du behandlas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av att ge Botoxinjektioner.
Resultaten syns efter ett par dagar
Resultatet av din Botoxbehandling börjar märkas efter 3-10 dagar. Vid behandling av vissa områden kan det ta upp till 14 dagar. I normalfallet kvarstår det uppnådda resultatet av en enskild behandling i 3-4 månader. Därefter bör behandlingen upprepas och för varje gång så sker tenderar varaktigheten att öka.
Potentiella risker och komplikationer vid behandling med Botox

Biverkningar och komplikationer till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer av relativt enkel karaktär.
Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Därför avråds du från att ta läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra (Magnecyl etc.) eller andra antikoagulanter dagarna före ingreppet.
I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.
Allergiska reaktioner på ämnet förekommer i sällsynta fall.
Hur stor risken för komplikation är beror på vilka muskler som behandlas. Eftersom effekten av Botox endast är tillfällig är eventuella biverkningar det också. I normalfallet kvarstår de endast ett par veckor.
Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet